Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych

Człowiek, choć czasem potrzebuję odrobiny samotności żyję w społeczeństwie i musi umieć się w nim znaleźć. Nie zawsze jest to proste. Zajęcia proponowane przez nas mają na celu wypracowanie podstawowych umiejętności prospołecznych, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie bez zatracania swojej indywidualności. Trening przewiduje naukę podstawowych umiejętności w zakresie:

 • rozróżniania i nazywania emocji,
 • oswajania złości,
 • panowania nad smutkiem,
 • obchodzenia się ze strachem,
 • słuchania,
 • pytania,
 • odmawiania,
 • negocjowania,
 • zawierania znajomości,
 • inicjowania rozmowy,
 • reagowania na krytykę,
 • współdziałania w grupie i współzawodnictwa.

Zajęcia odbywają się w grupie 3- 6-osobowej, mają formę warsztatów. Dzieci uczą się poprzez zabawę, gry, odgrywanie scenek, pantomimę. Przeznaczone są zarówno dla dzieci z trudnościami w społecznym funkcjonowaniu wynikającym z dysfunkcji (deficyty SI, zachowania autystyczne, zespół Aspergera, nadpobudliwość itp), jak i tych, których problemy wiążą się z określoną sytuacją życiową ( pójście do przedszkola, szkoły, rozwód rodziców, przeżywanie jakiejś straty).