Objawy zauważane przez rodziców i nauczycieli

 • nadaktywność ruchowa (hiperaktywność)
 • zbyt mała aktywność ruchowa (hipoaktywność)
 • problemy z koncentracją uwagi,
 • nadpobudliwość emocjonalna,
 • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zaburzenia planowania motorycznego (praksji)
 • trudności w wykonywaniu zadań ruchowych na polecenia słowne
 • zaburzenia poczucia kierunku
 • słaba organizacja zachowania
 • zaburzenia mowy
 • trudności w obcowaniu z innymi dziećmi
 • problemy z czytaniem, pisaniem
 • niska samoocena