Mały Geniusz

„Mały Geniusz”

Każdy człowiek ma w sobie pewien potencjał, coś wyjątkowego, co warto pielęgnować i rozwijać. Wiek dziecięcy ułatwia poznawanie świata, przekraczanie pewnych granic, które napotyka umysł osoby dorosłej. To właśnie w dzieciństwie wyrabiamy w sobie ciekawość świata, poczucie własnej wartości i świadomość, że umiemy radzić sobie z wyzwaniami. W czasie zajęć łączących w sobie elementy biblioterapii, artterapii i pedagogiki zabawy dzieci uczą się kreatywnego rozwiązywania różnych problemów, łamigłówek, sprawiedliwie i mądrze oceniać różne sytuację, tworzyć plany działań, ćwiczyć pamięć i koncentrację uwagi. Są to zajęcia grupowe rozwijające wyobraźnię, koncentrację uwagi i pamięć. Zapraszamy wszystkich lubiących lub chcących twórczo spędzać czas.

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych

Człowiek, choć czasem potrzebuję odrobiny samotności żyję w społeczeństwie i musi umieć się w nim znaleźć. Nie zawsze jest to proste. Zajęcia proponowane przez nas mają na celu wypracowanie podstawowych umiejętności prospołecznych, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie bez zatracania swojej indywidualności. Trening przewiduje naukę podstawowych umiejętności w zakresie:

 • rozróżniania i nazywania emocji,
 • oswajania złości,
 • panowania nad smutkiem,
 • obchodzenia się ze strachem,
 • słuchania,
 • pytania,
 • odmawiania,
 • negocjowania,
 • zawierania znajomości,
 • inicjowania rozmowy,
 • reagowania na krytykę,
 • współdziałania w grupie i współzawodnictwa.

Zajęcia odbywają się w grupie 3- 6-osobowej, mają formę warsztatów. Dzieci uczą się poprzez zabawę, gry, odgrywanie scenek, pantomimę. Przeznaczone są zarówno dla dzieci z trudnościami w społecznym funkcjonowaniu wynikającym z dysfunkcji (deficyty SI, zachowania autystyczne, zespół Aspergera, nadpobudliwość itp), jak i tych, których problemy wiążą się z określoną sytuacją życiową ( pójście do przedszkola, szkoły, rozwód rodziców, przeżywanie jakiejś straty).

Terapia NDT Bobath

Terapia NDT Bobath

NDT-Bobath jest uznaną na świecie metodą neurorozwojową, bazującą na dokładnej znajomości rozwoju dziecka. Polega ona na wyhamowywaniu nieprawidłowych wzorców, uczeniu prawidłowych, nauce prawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego w ciele w trakcie ruchu.

Terapi NDT Bobath stosowna jest w takich problemach jak:

 • zaburzenia napięcia mięśniowego (wiotkość / spastyczność)
 • zaburzenia rozwoju ruchowego
 • asymetria ułożeniowa
 • asymetria czaszki
 • wcześniactwo
 • problemy neurologiczne

Celem terapi NDT Bobath jest:

 • wyhamowanie patologicznych wzorców
 • nauka prawidłowych wzorców
 • regulacja napięcia mięśni
 • prawidłowa dystrybucja napięcia

W terapii NDT-Bobath terapeuta prowadzi ruch tak długo, póki dziecko samodzielnie nie przejmie ruchu najbardziej zbliżonego do prawidłowego i zautomatyzuje go na swój użytek, w funkcję.

Dziecko w terapii Bobath uczy się prawidłowych mechanizmów odruchu postawy – równoważnych i nastawczych.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

To specjalistyczne, indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, obejmujące ważne umiejętności opanowania techniki czytania i pisania. Celem zajęć jest spowodowanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno- motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Zdiagnozowanie u dziecka dysleksji, dysgrafii, dysortografii, czy dyskalkulii wskazuje przyczynę niepowodzeń szkolnych, ale to dopiero początek drogi do sukcesu. Dyslektycy są zdolnymi ludźmi, obdarzonymi niezwykłą wyobraźnią, wyrównującą braki wynikające z dysfunkcji., ale potrzebują wsparcia, które mogą otrzymać na terapii pedagogicznej. Praca nad poprawą technik pisania i czytania bywa żmudna i męcząca, ale można ją urozmaicić grami edukacyjnymi i zabawami. Główną zasadą terapii jest dostosowanie wymagań do możliwości dziecka, co pozwala mu odnosić sukcesy. Sukcesy dodają skrzydeł, a każdy dyslektyk ich potrzebuje.