Terapia NDT Bobath

Terapia NDT Bobath

NDT-Bobath jest uznaną na świecie metodą neurorozwojową, bazującą na dokładnej znajomości rozwoju dziecka. Polega ona na wyhamowywaniu nieprawidłowych wzorców, uczeniu prawidłowych, nauce prawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego w ciele w trakcie ruchu.

Terapi NDT Bobath stosowna jest w takich problemach jak:

  • zaburzenia napięcia mięśniowego (wiotkość / spastyczność)
  • zaburzenia rozwoju ruchowego
  • asymetria ułożeniowa
  • asymetria czaszki
  • wcześniactwo
  • problemy neurologiczne

Celem terapi NDT Bobath jest:

  • wyhamowanie patologicznych wzorców
  • nauka prawidłowych wzorców
  • regulacja napięcia mięśni
  • prawidłowa dystrybucja napięcia

W terapii NDT-Bobath terapeuta prowadzi ruch tak długo, póki dziecko samodzielnie nie przejmie ruchu najbardziej zbliżonego do prawidłowego i zautomatyzuje go na swój użytek, w funkcję.

Dziecko w terapii Bobath uczy się prawidłowych mechanizmów odruchu postawy – równoważnych i nastawczych.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

To specjalistyczne, indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, obejmujące ważne umiejętności opanowania techniki czytania i pisania. Celem zajęć jest spowodowanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno- motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Zdiagnozowanie u dziecka dysleksji, dysgrafii, dysortografii, czy dyskalkulii wskazuje przyczynę niepowodzeń szkolnych, ale to dopiero początek drogi do sukcesu. Dyslektycy są zdolnymi ludźmi, obdarzonymi niezwykłą wyobraźnią, wyrównującą braki wynikające z dysfunkcji., ale potrzebują wsparcia, które mogą otrzymać na terapii pedagogicznej. Praca nad poprawą technik pisania i czytania bywa żmudna i męcząca, ale można ją urozmaicić grami edukacyjnymi i zabawami. Główną zasadą terapii jest dostosowanie wymagań do możliwości dziecka, co pozwala mu odnosić sukcesy. Sukcesy dodają skrzydeł, a każdy dyslektyk ich potrzebuje.